Zakład Kamieniarski, Słowackiego 98, Przemyśl Tel: 510 622 683

Tradycja zobowiązuje Jakość i zaufanie

Zakład Kamieniarski, Nagrobki Przemyśl, Grobowce, Kamieniarstwo w Przemyślu - Krzysztof Grabowski
Sentencje i epitafia nagrobkowe
1) Ave Maria
2) Jezu, ufam Tobie
3) Spoczywaj w pokoju
4) Pamięć nie umiera
5) Na zawsze w naszych sercach
6) Bóg jest miłością
7) Na zawsze z Panem
8) Śpij Aniołku
9) Bóg tak chciał
10) Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą...
11) Żyjecie w naszych sercach
12) Prosi (proszą) o modlitwę
13) Twoja wola stała się Panie
14) ...Boże, tak żal...
15) Oczekuje na zmartwychwstanie
16) Niech spoczywa (spoczywają) z Bogiem
17) Pokój jego duszy
18) Bóg sam wybrał czas
19) Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.
20) Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.
21) Umarłeś po to, aby żyć.
22) Kochamy wciąż za mało i stale za późno.
23) W krzyżu zbawienie…
24) Dla świata byłeś tylko cząstką, dla nas całym światem.
25) Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą…
26) Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją
27) Pamięć jest droższa od słów
28) To nie był czas, to nie była pora
29) Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.
30) Boże pod krzyż Twój złożyliśmy skarb swój.
31) Powiększył grono aniołków (dla dziecka).
32) Śpij spokojnie droga dziecino (dla dziecka).
33) Bóg wezwał go spośród nas do domu wiecznego spoczynku.
34) Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie.
35) Zniknąłeś nam z oczu na wieczne sny. Zostawiłeś smutek i gorzkie łzy.
36) Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy.
37) Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając.
38) Nie pytam Cię Boże dlaczego go zabrałeś, lecz dziękuję za to, że nam go dałeś.
39) Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.
40) Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.
41) Odszedłeś (odeszłaś), ale żyjesz w naszej pamięci
42) Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.
43) Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają.
44) Pamięć pozostała
45) Pamięć jest droższa od słów
46) ... pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali...
47) Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. Bóg tak chciał, odejść musiałem.
48) Dla świata byłeś tylko cząstką, dla nas całym światem.
49) Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.
50) Przyjmij mnie Panie
51) Na zawsze w naszej (w mej) pamięci
52) Nigdy nie zapomnimy Ciebie
53) NON OMNIS MORIAR
54) Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć
55) Trudno jest powiedzieć „żegnaj na zawsze” komuś najbliższemu…
56) Proszą o Zdrowaś Mario
57) Bądź wola Twoja, Panie
58) W krzyżu zbawienie
59) Boże pozwól mu na udział w szczęściu wiecznym.
60) Śmierć to samotność i wolność ostatnia
61) MEMORABILIS (Godny pamięci) zamiast Ś.P.
62) Tu spoczywa...
63) Miejsce spoczynku...
64) Niech spoczywa w pokoju wiecznym
65) Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
66) Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze i będzie wciąż żywa.
67) Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi.
68) Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają.
69) Dla ludzi za wcześnie, dla Boga w sam raz…
70) Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce swym odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili rozstania, że niebawem... wróci.
71) Żegnamy się z Tobą na krótką chwilę jaką jest życie.
72) Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
73) Kogo utraciliśmy wiesz tylko Ty Boże i serca nasze
74) Twoja wola stała się Panie…
75) Odszedłeś tak niespodziewanie, nie było czasu na pożegnanie
76) Słońce zgasło, gdy dzień jeszcze trwał…
77) Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz.
78) Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.
79) Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.
80) Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.
81) Dusze sprawiedliwych są w rękach Boga.
82) Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, gdzie słyszysz Boga głos serdeczny \"Pokój Ci wieczny\".
83) Odchodzimy w chwili, kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie...
84) „Prochem jesteś i w proch się obrócisz…”
85) Żyłem bo chciałeś. Umarłem, bo kazałeś. Zbaw mnie o Boże, bo możesz...
86) Wszystko co miałam w tym grobie się mieści, śmierć radość zabrała, nie wzięła boleści.
87) Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane ręce, przestało bić kochane serce.
88) Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając.
89) W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.
90) Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.
91) Nie tracimy tych, których kochamy, bo możemy ich kochać w Tym, którego nie traci się nigdy.
92) Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki, bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki.
93) Smutno i ciężko nam żyć, gdy Twoje serce przestało bić.
94) „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie”
95) Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć zostawia wielką pustkę w tych, którzy Cię kochali. W ich sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie.
96) Nie opłakujcie mnie, jestem błogosławiony w Bogu i modlę się za Wami. Będę Was kochał z nieba tak, jak kochałem Was na ziemi.
97) Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane ręce, przestało bić kochane serce.
98) W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.
99) Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy
promieniejące chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez.
100) Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać. W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.
101) Szedł przez życie pełen poświęcenia i ofiary, niosąc swój krzyż z uśmiechem na twarzy niech takim pozostanie w sercach naszych.
102) Byłeś naszego życia ozdobą i tak wcześnie rozłączył nas Bóg z Tobą, módl się za nami do Boga w niebie abyśmy godni przyszli do Ciebie.
103) Co mnie spotkało i was nie minie. Ja jestem w domu, a wy w gościnie.
104) Smutno nam bez Ciebie
Nie przyjdziesz do nas tylko my do Ciebie
105) Bóg widzi, czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka.
106) Przyszliśmy przed oblicze Twoje Boże z nadzieją przebaczenia i zbawienia.
107) Śpij (imię) w ciemnym grobie
Nasze myśli są przy Tobie
Bóg powołał Cię do Siebie
Żebyś był aniołkiem w niebie
108) Wszystko co było nam najbliższe
W tym grobie się mieści
Bóg zabrał nam Ciebie
Zostawił boleści
109) Przestało bić najlepsze z serc
Tak kochające życie i ludzi
Żadna Cię krzywda nie dotknie już
I żadna łza Cię nie obudzi
110) Żeś serce miała kochające i czyste – przyjmie Cię Chryste
111) Słoneczko nasze śpij tu w spokoju
Bóg zrządził naszej rozłąki czas
Przyjdzie dzień taki, po życia znoju
Że Bóg znów razem połączy nas
112) Choć często świeci słońce na błękitnym niebie
Zgasł nagle mego życia jasny promień słońca.
Pośród nas już, mateczko droga, nie ma Ciebie…
Pozostał smutek, rozpacz, tęsknota bez końca.
113) Ukochana przez wszystkich przeszła,
Czyniąc tylko dobrze, a nieskończona
Dobroć szła za nią wszędzie… jak Anioł Stróż.
114) Twojej promiennej kryształowej duszy
Niechaj Pan Bóg raczy dać światłość wiekuistą
A Twemu niestrudzonemu umysłowi
Wieczny odpoczynek
Copyrights by Zakład Kamieniarski Krzyszfof Grabowski